Göteborg multisportrace 2018 – lördagen den 27 okt vid Rådasjön

Göteborg multisportrace 2018 – lördagen den 27 okt vid Rådasjön