PM 2021

PM med matnyttig information om tävlingen finns här.

! Skriv ut, skriv under och tag med detta dokument om Göteborg Multisportrace 2021 egetansvar till registreringen. Alla tävlande medger genom detta att de deltar på egen risk.