På Goteborg Multisportrace gäller ett fåtal men viktiga regler. 

Paddling

Kajak (enmans, oavsett modell) eller kanadensare av typ C2-turist är tillåtet. K2-kajaker är förbjudet. Enkelbladspaddlar måste användas i kanadensare, i kajak däremot får man ha kajakpaddel (dubbelpaddel). 

Avstånd mellan lagmedlemmar

Laget får inte skiljas åt under tävlingen, lagmedlemmarna ska alltid vara inom synhåll från varandra. Maxavstånd 50 m.

Kontrolltagning
Laget har enbart en stämplingspinne (sportident-pinne) som en av lagmedlemmarna bär. Vid kontrolltagning skall den som inte stämplar befinna sig max fem meter från kontrollen i stämplingsögonblicket. Detta gäller på alla sträckor, inklusive för er som paddlar kajak.

Växlingsområde

  • Endast tävlande får vistas i växlingsområdet. Support är inte tillåten.
  • Cykling i växlingsområdet är förbjudet. Detta gäller från iingången på TC-området tills man går ut igen. 

  • Regelbrott

Vid mindre regelbrott tilldöms tidstillägg i form av stop-and-go på 10 min, men tidstillägg kan även tilldelas i efterhand. Grövre regelbrott medför diskvalificering. Felstämpling eller borttappad SportIdent-pinne medför diskvalificering.

Obligatorisk utrustning

  • Första förband, ett per lag. Minsta tillåtna första förband är Apotekets "Lilla blodstoppare".
  • Cykelhjälm är obligatoriskt på cykelsträckorna.
  • Flytväst samt visselpipa, gäller alla i laget, på kanotsträckor.
  • Nummerlapp som ska vara synlig hela tävlingen. Den får inte vikas.

Sponsorer