Regler

Tävlingsform

Tävlingsformen i år är rogaining / kontrollplock, det betyder att laget väljer själv vilka kontroller de skall ta och i vilken ordning. Varje kontroll har en viss poäng kopplat till sig. Flest poäng på tre timmar vinner! Det betyder att taktik, planering och genomförande blir viktigt. Laget bestående av två personer (förutom dig som kör solo-klass) tar sig igenom tävlingen tillsammans.
Grenarna i multisport är cykling, paddling och löpning. För att ta sig runt banan krävs lättare orientering där svårigheten ligger i vägvalen snarare än att hitta själva kontrollerna. Sträckorna en blandning av stigar, vägar och för den som väljer fågelvägen –obanad terräng.

Kontrollpunkterna kommer att vara tydliga och markerade med skärm och en digital stämplingsenhet. Vissa kontroller kommer kräva mer samarbete och taktik inom laget, till exempel klättring uppför rep eller repstege, slackline med mera.

Kanoter kommer att ingå i anmälningsavgiften. Det är tillåtet att ta med egen kanot eller enkelkajaker.

Allmänna regler

 • Ett lag består av 2 personer. Support endast tillåten i växlingsområdet.
 • All användning av dopingklassade preparat (enligt IOK’s lista) är förbjuden.
 • Lagmedlemmarna skall hålla ihop under hela tävlingen, alla lagmedlemmarna måste stämpla vid kontrollen.
 • Endast kartor erhållna från arrangören får användas.
 • Allt deltagande sker på egen risk.
 • Tävlingen sker i stor utsträckning på allmänna vägar där gällande trafikregler skall följas, vilket bland annat innebär att visa hänsyn och respekt till övriga trafikanter.
 • Skräp får ej slängas i naturen. Skräp som slängs i naturen leder till tidstillägg.
 • Kanot paddlas med enkelpaddel. Plåtkanoter med tillhörande enkelpaddel ingår i anmälningsavgiften.
 • Egen kanot eller enkelkajaker får tas med

Utrustningsregler

Obligatorisk utrustning:

 • Sportidentpinne (en per tävlande, erhålles av arrangören) 
 • Cykelhjälm på cykelsträckor.
 • Flytväst och visselpipa på paddelsträckor.  
 • Första förband, ett par lag. (Apoteks lilla blodstoppare är minimum vad som krävs)

Rekommenderad utrustning:

 • MTB-cykel
 • Extra slang, cykelpump, däcksavtagare och kedjebrytare 
 • Kompass 
 • Vätska och energi
 • Mobiltelefon med tävlingssekratariets nummer inlagt: 0761-18 87 38