Regler

Allmänna regler

 • Ett lag består av 2 personer. Support endast tillåten i växlingsområdet.
 • All användning av dopingklassade preparat (enligt IOK’s lista) är förbjuden.
 • Alla kontroller skall tas i rätt ordning.
 • Lagmedlemmarna skall hålla ihop under hela tävlingen, alla lagmedlemmarna skall röra vid kontrollen.
 • Endast kartor erhållna från arrangören får användas.
 • Allt deltagande sker på egen risk.
 • Tävlingen sker i stor utsträckning på allmänna vägar där gällande trafikregler skall följas, vilket bland annat innebär att visa hänsyn och respekt till övriga trafikanter.
 • Skräp får ej slängas i naturen. Skräp som slängs i naturen leder till tidstillägg.

Utrustningsregler

Obligatorisk utrustning:

 • Sportidentpinne (en per tävlande/lag, erhålles av arrangören) 
 • Cykelhjälm när lagen cyklar.
 • Flytväst under paddling.  

Rekommenderad utrustning:

 • Extra slang, cykelpump, däcksavtagare och kedjebrytare 
 • Kompass 
 • Visselpipa vid paddlingen
 • Vätska och energi